Projectplan DuoFiets Ravenstein

Organisatie


Stichting Samen Ravenstein

De stichting zal zich inspannen om de duo fietsen voor een periode van 3 jaar beschikbaar te stellen aan de gemeenschap van Ravenstein. De projectgroep heeft het streven om na deze periode de fietsen onder te brengen in een nieuw initiatief dan wel in bestaande structuren om de fietsen ook na deze 3 jaar ter beschikking van de gemeenschap van Ravenstein te houden.

De projectgroep zal bestaan uit minimaal 4 leden.

Twee concepten

Het gebruik van de Duofiets zal worden uitgewerkt in twee concepten.

Eén fiets kan worden geleend in het weekend bij het Toeristisch Informatie Centrum (TIR). Voor het gebruik van de fiets kan een klein bedrag (€ 5,-) per dagdeel worden gevraagd, waarbij een borg wordt betaald welke na inname van de fiets weer wordt terug betaald.

Door de openingstijden van het TIR en de beschikbare vrijwilligers zou deze organisatie perfect de loketfunctie kunnen invullen en de administratieve afhandeling kunnen verzorgen.

Daarnaast zullen er door de week fietstochten worden georganiseerd waarbij we met meerdere duo-fietsen op pad gaan. Groot voordeel van het fietsen met meerde duo-fietsen is dat het gezellig is en er meerdere begeleiders aanwezig zijn. Soortgelijke projecten in Nederland zijn razend populair! Voor deze tochten zal ook een kleine bijdrage worden gevraagd waarvoor de fietser dan ook en kopje koffie met iets lekkers krijgt onderweg.

De tochten zullen worden gepland van maandag tot en met vrijdag waarbij mensen zich kunnen inschrijven om mee te fietsen.

Stichting Samen Ravenstein wil starten met de aanschaf van twee fietsen en mogelijk voor de georganiseerde tochten fietsen inzetten die in de regio beschikbaar zijn.

Tijdspad

Ook dit project kan niet slagen zonder de inzet van vrijwilligers. Natuurlijk zijn er mensen die met vrienden, familie of kennissen willen gaan fietsen. Maar niet iedereen heeft altijd een kennis bij de hand en ook deze mensen willen wij op de fiets zien, de georganiseerde tochten zijn voor deze groep een fantastisch uitstapje

Bij een eerste inventarisatie zijn er al meerdere enthousiaste geluiden gekomen om hier invulling aan te geven. Het Sint. Barbara Gilde van Ravenstein heeft aangegeven hier aan bij te willen dragen evenals de Zonnebloem, ook individuen hebben spontaan gereageerd op deze oproep.

Sponsoren

Geen project zonder sponsoren en hulp van andere organisaties, stichtingen en instellingen. Er is al heel enthousiast gereageerd door diverse organisaties om te willen bijdragen aan dit project in vorm van sponsoring.

Er is inmiddels gesproken met Het Nationale Ouderenfonds, de Rabobank, het Fonds NutsOhra, De Zonnebloem, Loterijfonds, het Oranjefonds en vele lokale ondernemers. Klik hier voor de sponsoren die al deelnemen.

Nu het project steeds concreter wordt willen we de overige 'sponsoren' uitdagen om concrete toezeggingen te gaan doen zodat wij het plan vorm kunnen gaan geven.

Ook zoeken wij sponsoring in de vorm van het beschikbaar stellen van een stalling. De gemeente Oss wordt gevraagd om een nog aan te passen afsluitbare ruimte bij het TIR beschikbaar te stellen. Daarnaast zoeken wij een stalling waar meerdere fietsen onderdak kunnen krijgen.