Projectplan DuoFiets Ravenstein

Het Idee


'Ons moeder...'

Het idee van de Duo Fiets is natuurlijk niet nieuw, maar wat wel nieuw lijkt te zijn is het beschikbaar stellen van zo'n fiets aan mensen die nog gewoon thuis wonen, maar toch een beperking hebben waardoor gewoon een stukje fietsen niet meer mogelijk is.

Hanny Hamers-Heessen ging vaak fietsen met haar moeder, maar dit kon alleen maar via het bejaardenhuis waar haar moeder woonde.

Jaren later kijkt Hanny nog steeds met veel plezier terug op de tochtjes met haar moeder en begint er een plan te ontstaan bij de Ravensteinse onderneemster.

Doelstelling

Doelstelling van projectgroep Duofiets van de stichting Samen Ravenstein is om Duo Fietsen met elektrische trapondersteuning in te gaan zetten in Ravenstein in de periode van april tot en met oktober.

website Duofiets Ravenstein

Het gebruik ervan zal laagdrempelig moeten zijn, mensen naar buiten krijgen, mensen weer laten genieten van de prachtige omgeving en door de inzet van vrijwilligers die mee fietsen mensen op veilige, maar vooral op een hele gezellige manier gebruik te laten maken van de Duo Fietsen.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit een aantal mensen uit Ravenstein, ieder met hun eigen expertise en motivatie om bij te dragen aan dit project.

De projectgroep heef zich als doel gesteld om dit project te begeleiden en vorm te geven binnen het palet van bestaande initiatieven in Ravenstein.
Het project behelst in deze vorm een periode van drie jaren.
Op deze wijze kunnen partijen elkaar versterken en ondersteunen in elkaars doelstellingen!

Tijdspad

Projectgroep streeft ernaar om de Duo Fietsen bij de start van het fietsseizoen van 2015 beschikbaar te kunnen stellen. Dit betekent dat eind maart de Duo Fietsen beschikbaar moet zijn en dat alle praktische zaken met betrekking tot uitgifte, planning fietstochten, de begeleiders, stalling en financiële zaken zoals verzekering geregeld moeten zijn.

De tijd vliegt dus zullen er op korte termijn veel zaken geregeld moeten worden. Op zoek naar sponsoren, vrijwilligers, geschikte stalling en aansluiting zoeken met bestaande Ravensteinse initiatieven die zich bezighouden met ouderen, minder(-)validen, toerisme etc.

In dit projectplan willen we uiteenzetten hoe we onze doelstellingen willen gaan realiseren en willen we partijen enthousiasmeren om ons te helpen het idee om te vormen tot een prachtig initiatief waar we veel mensen een groot plezier mee kunnen doen.

Mensen weer naar buiten, gezellig met iemand uit je eigen dorp een middag op pad, heerlijk bewegen naar eigen vermogen!

Projectgroep Duo Fiets Ravenstein

website Duofiets Ravenstein

Hanny Hamers-Heessen
Margo Huijerjans
Ton Callaars
Willem van de Kamp