Stichting Samen Ravenstein

Financieel overzicht


Investering

De investering van een Fiets wordt geraamd op € 8.000,- inclusief alle opties. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in een stallingruimte welke degelijk kan worden afgesloten en is voorzien van een oplaadmogelijkheid. Deze kosten worden geraamd op € 2.500,- (hekwerk, elektrische installatie) en een vaste huurvergoeding van € 500,- per jaar.

Exploitatie

Met het kopen van een fiets zijn we er natuurlijk nog niet, de fietsen zullen moeten worden onderhouden en verzekerd, wij nemen hiervoor € 350,- per jaar per fiets op.

De ontvangen vergoedingen voor het uitlenen van de fietsen, zullen gebruikt worden om de kosten van de administratie, uitgifte- en inname van de fiets, afhandelen van borgstellingen, afhandelen van schades en het organiseren van onderhoud e.d. te dekken.